دو شرکت Circle و Paxos  از سنگاپور مجوز  فعالیت دریافت کردند

دو شرکت Circle و Paxos از سنگاپور مجوز فعالیت دریافت کردند

ناشران استیبل کوین Circle و Paxos هر کدام مجوزهای مربوط به خود را از مرجع پولی سنگاپور (MAS)، بانک مرکزی سنگاپور دریافت کرده اند.

Circle مجوز اصلی یک موسسه پرداخت را دریافت کرد که به آن اجازه می داد ارزهای دیجیتال ارائه کند و پرداخت های داخلی و بین المللی را تسهیل کند در حالی که Paxos مجوز خود را برای ارائه خدمات ارز دیجیتال دریافت کرد.

Circle و Paxos هر دو تاییدات خود را در 2 نوامبر اعلام کردند، که یک هفته پس از انتشار پیشنهاداتی برای تنظیم ارائه دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال و ناشران استیبل کوین تحت قانون خدمات پرداخت سنگاپور (PSA) بود.

PSA در سال 2019 توسط پارلمان سنگاپور تصویب شد که مدعی است سیستم های پرداخت را تنظیم می کند و به MAS اجازه می دهد بر عملکرد ارائه دهندگان خدمات پرداخت نظارت کند.

Circle، ناشر کننده UDSCو Paxos  ناشر کننده USDP می توانند استیبل کوین های مربوطه خود و سایر محصولات را در سنگاپور ارائه دهند.

به گفته Dante Disparte، مدیر ارشد استراتژی Circle و رئیس جهانی سیاست عمومی، تصویب آن قرار است پتانسیل بیشتری را برای ارزهای دیجیتال و سیستم‌های پرداخت ایجاد کند تا رشد اقتصادی سنگاپور را تحت چارچوب مقرراتی نوآورانه‌تر کند.

 

  • اشتراک