احتمال مخفی شدن بنیان گذار ترا  در اروپا

احتمال مخفی شدن بنیان گذار ترا در اروپا

دادستان ها  طبق شواهد کافی جمع آوری شده  نشان می دهند که این شرکت ورشکسته در دستکاری بازار دست داشته است. آنها پیام هایی را دریافت کردند که بین کوون و کارکنانش در آزمایشگاه های Terraform رد و بدل می شد. در واقع، یکی از مقامات دادستانی گفت که Kwon مسئول دستکاری قیمت است. با این حال، موسس این شرکت این اتهامات را رد کرده است. گذرنامه کوون توسط وزارت امور خارجه کره جنوبی از جمعه این هفته باطل شده  است. در عین حال، کوون همچنان در توییت اخیر خود پنهان  شدن خود را رد می کند.

منبع:U.today

 

  • اشتراک