بررسی تأثیر انتخاب شدن جو بایدن بر ایران

انتخاب شدن جو بایدن قطعا تاثیرات زیادی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت، برای بررسی نتایج این اتفاق با ماه همراه باشید

  • اشتراک