ورود به وبینار

دوستانی که دارای حساب کاربری ( غیر از دوره تحلیلگر شو- ترم اول )در وب سایت میباشند و همچنین عضو کانال تحلیل تلگرام هستند میتوانند وارد وبینار شوند .