وضعیت اتریوم بعد از رویداد مرج

اگر نگاهی به نمودار ETH/BTC بیندازیم، با توجه به...

دو کوان، ادعا می کند که فراری نیست

پس از اینکه نیروی پلیس سنگاپور (SPF) گفت کوان در...

CFTC برنامه ی خود را برای تنظیم بازار کریپتو ارائه داد

رئیس کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) روستین بهنام...